Regulamin użytkowania apartamentu "TRZYNASTKA" w kompleksie •Morskie Oko• w Międzyzdrojach

 

1.  Doba pobytu trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00.

2.  Obowiązujące zasady płatności:
— Wpłatę zaliczki w wysokości 30% łącznej ceny pobytu należy dokonać przelewem na konto bankowe w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z pobytu.
— Pozostałą kwotę należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką lub przelewem bankowym co najmniej 7 dni przed przyjazdem. Nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas pobytu w przypadku skrócenia czasu pobytu na wniosek Gościa.

3.  Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie, że Gość zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.  Za szkody spowodowane przez Gościa lub osoby go odwiedzające odpowiedzialność ponosi Gość na zasadach ogólnych.

5.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia wartości pieniężnych, papierów wartościowych, kosztowności czy innych wartościowych przedmiotów należących do osób przebywających w apartamencie.

6.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

7.  Gość jest zobowiązany do
— zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem klucza do apartamentu, który zamieszkuje lub pilota do wjazdu na teren kompleksu.
— sprawdzenia stanu wyposażenia w chwili odbioru apartamentu oraz bezzwłocznego poinformowania o ewentualnych uszkodzeniach i brakach.
— niezwłocznego zgłoszenia Wynajmującemu ewentualne szkody powstałe w trakcie pobytu, a także usterki czy awarie z chwilą ich zauważenia celem jak najszybszego ich usunięcia.
— takiego się zachowania w godzinach ciszy nocnej (22:00 – 6:00), by nie zakłócać spokoju innym.

8.  Osoby wynajmujące apartament nie mogą podnajmować go osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściły należną za pobytu opłatę.

9.  Z apartamentu może korzystać wyłącznie zgłoszona liczba gości.

10.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz:
— palenia tytoniu i innych podobnych używek, w tym papierosów elektronicznych.
— używania otwartego ognia w postaci świec, kadzidełek itp.
— używania w apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych i grzewczych nie będących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy telefonów, urządzeń RTV, komputerowych i innych osobistych, podręcznych urządzeń elektronicznych.

11.  W apartamencie obowiązuje zakaz przebywania zwierząt, chyba że zostanie to wcześniej uzgodnione z Wynajmującym.

12.  Wynajmujący może skrócić okres wynajmu osobie, która podczas pobytu rażąco narusza niniejszy Regulamin.

13.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

14.  Gość zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

ZAREZERWUJ!

LOKALIZACJA

Apartament nad morzem w Międzyzdrojach komfortowo usytuowany w cichej i spokojnej dzielnicy przy nadmorskim lesie ok. 100 m od piaszczystej plaży...

Apartament "TRZYNASTKA"

Kompleks •Morskie Oko•

 

ul. Gryfa Pomorskiego 77A

72-500  Międzyzdroje

 

tel.:  607 792 213

info@apartament-miedzyzdroje.info

Apartament nad morzem "TRZYNASTKA" w Międzyzdrojach  © 2016 – 2020